برقراری ارتباط بین صفحه نمایش و اینورتر G120 زیمنس برای نمایش آلارم و پیغامهای خطا بدون استفاده از PLC

ارتباط مستقیم مابین صفحه نمایش های سیماتیک و اینورترهای SINAMICS G120 بدون استفاده از PLC برای نمایش آلارم و پیغامهای خطای اینورتر امکان پذیر است.

مثال زیر نشان می دهد چگونه برقراری ارتباط مابین یک صفحه نمایش سیماتیک زیمنس و یک اینورتر G120 زیمنس بدون استفاده از PLC, انجام می شود. در مثال زیر, روشن و خاموش کردن اینورتر و همچنین تنظیم سرعت موتور بخوبی نشان داده می شود. نمایش پیغامهای خطا, هشدارهای اینورتر و سرعت موتور در حال کار از موارد دیگری است که در این مثال به آن پرداخته شده است.

ارتباط G120 با HMI

برای دانلود مستندات پروژه نیاز به اشتراک نقره ای دارید